เว็บสล็อตออนไลน์ยุโรปสามารถดำเนินการได้ทันเวลาเพื่อรักษาเอกราชเชิงกลยุทธ์ด้านสุขภาพหรือไม่?

เว็บสล็อตออนไลน์ยุโรปสามารถดำเนินการได้ทันเวลาเพื่อรักษาเอกราชเชิงกลยุทธ์ด้านสุขภาพหรือไม่?

ข้อความเว็บสล็อตออนไลน์มีความชัดเจน: ตอนนี้เป็นเวลาของยุโรปที่จะตั้งเป้าหมายให้สูง และตระหนักถึงวิสัยทัศน์ที่ทะเยอทะยานสำหรับ ‘ความเป็นอิสระเชิงกลยุทธ์ในเชิงกลยุทธ์ด้านสุขภาพ การระบาดใหญ่ของ COVID-19 เร่งการคิดใหม่: ให้ความสำคัญกับสุขภาพในลำดับความสำคัญของยุโรป และความก้าวหน้าของอธิปไตยทางเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาและอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงสุขภาพและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน

อุตสาหกรรมยาที่ใช้การวิจัยของยุโรปมีพนักงาน 830,000 คน

และลงทุนมากกว่า 36 พันล้านยูโรในการวิจัยและพัฒนา ภาคส่วนนี้มีบทบาทสำคัญในการรับรองความสามารถในการแข่งขันของยุโรปในบริบทของการแข่งขันระดับโลกที่ดุเดือด

ด้วยการมี R&D ที่แข็งแกร่ง การลงทุนสร้างพันธมิตรใหม่ในการวิจัย และโรงงานผลิตเกือบ 40 แห่งทั่วยุโรปที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดSanofiเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่คุณค่าทางเภสัชกรรมของยุโรป

นำวิทยาศาสตร์สู่ผู้ป่วย

ส่วนสำคัญของการสร้างเอกราชเชิงกลยุทธ์ของยุโรปคือความสามารถในการกำหนดวาระในการเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ให้เป็นจริงสำหรับผู้ป่วย

กรอบการกำกับดูแลที่ยอดเยี่ยมของยุโรปสำหรับการอนุญาตยามีบทบาทสำคัญ ช่วยให้ยุโรปสามารถแข่งขันกับภูมิภาคที่สำคัญอื่นๆ ในเวทีอันรวดเร็วของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการสร้างข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกม รวมถึงการใช้ใน AI และเทคโนโลยีดิจิทัล เราได้เห็นแล้วว่าวิกฤตโควิด-19 กระตุ้นให้การรักษาเข้าถึงผู้ป่วยได้เร็วเป็นประวัติการณ์ เช่นเดียวกับการพัฒนาวัคซีนและการลงทะเบียนในสหภาพยุโรป ซึ่งการทบทวนและการเจรจาทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นคุณค่าของพวกเขา

ส่วนสำคัญของการสร้างเอกราชเชิงกลยุทธ์ของยุโรปคือความสามารถในการกำหนดวาระในการเปลี่ยนวิทยาศาสตร์ให้เป็นจริงสำหรับผู้ป่วย

พอล ฮัดสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซาโนฟี่

ยุโรปกำลังก้าวไปอีกขั้นด้วยอาณัติของ European Medicines Agency (EMA) ที่ได้รับอนุมัติเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งช่วยให้หน่วยงานสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์และการเตรียมพร้อมในอนาคต ต้องเน้นที่การสร้างความมั่นใจว่ากรอบการทำงานที่พิสูจน์ได้ในอนาคตอย่างแท้จริงสำหรับการควบคุมยา ช่วยให้มีการรักษาช่วยชีวิตได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย สำหรับสิ่งนี้ เราต้องการสิ่งจูงใจใหม่สำหรับการบำบัดด้วยนวัตกรรมขั้นสูง เรายังจำเป็นต้องกำหนดเส้นทางสำหรับยาที่มีอยู่ให้เป็นทางการ เช่น โครงการ EU PRIMEรับรองเส้นทางการประเมินที่รวดเร็ว และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพตามข้อกำหนดด้านหลักฐานทางคลินิก ซึ่งช่วยให้ยุโรปสามารถพูดเป็นเสียงเดียวกันได้ สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะสร้างความแตกต่างให้กับการมียาในยุโรป

คำตอบในการสร้างการเข้าถึงยาที่มากขึ้นจะมาจากความรับผิดชอบร่วมกันและการลงทุนระหว่างหน่วยงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานสาธารณะในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

แนวทางบูรณาการในการวิจัย นวัตกรรม และอุตสาหกรรม

ยุโรปตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำในภาคส่วนยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและสีเขียว ในการประสบความสำเร็จ ความพยายามอย่างแข็งแกร่งในการจัดการห่วงโซ่คุณค่าเต็มรูปแบบของเทคโนโลยีหลักเป็นสิ่งสำคัญ โดยต้องสร้างสมดุลระหว่างการพึ่งพาอาศัยกันและห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง

ตัวอย่างของ mRNA เป็นตัวอย่าง ขนาดและระยะเวลาของการพัฒนาและการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ใช้เทคโนโลยี mRNA อาจทำให้เราเชื่อว่าระบบการผลิตสำหรับโมเลกุลทางชีววิทยาเหล่านี้เป็นที่ยอมรับในยุโรป แต่นี่ไม่ใช่กรณี สหภาพยุโรปกำลังตามหลังสหรัฐฯ ในการวิจัยและพัฒนา mRNA ด้วยระบบนิเวศที่เติบโตน้อยกว่าภูมิภาคอื่นมาก

IPCE ด้านสุขภาพตามที่ประกาศในฝรั่งเศสสามารถยึด R&D นวัตกรรม และความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรปเพื่อผลิตยาและวัคซีนที่ทันสมัย โครงการร่วมต้องสร้างขีดความสามารถสำหรับโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาอย่างรวดเร็วและขยายขนาดของโซลูชันทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วยในด้านเภสัชภัณฑ์และวัคซีน สิ่งนี้จะต้องได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายจึงจะประสบความสำเร็จ

โครงการร่วมต้องสร้างขีดความสามารถสำหรับโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาอย่างรวดเร็วและขยายขนาดของโซลูชันทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วยในด้านเภสัชภัณฑ์และวัคซีน สิ่งนี้จะต้องได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายจึงจะประสบความสำเร็จ

Brendan O’Callaghan รองประธานฝ่ายกิจการอุตสาหกรรมระดับโลก Sanofi

คลัสเตอร์ควรได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น มะเร็งวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนทางสหสาขาวิชาชีพระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านการวิจัย เทคโนโลยีชีวภาพและการลงทุนด้านเภสัชกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ การสร้างบล็อคได้ถูกสร้างขึ้น เช่น Paris Saclay Cancer Cluster ซึ่งรวบรวมผู้เล่นหลักในด้านนวัตกรรมด้านเนื้องอกวิทยา นี่เป็นลักษณะเฉพาะของยุโรป นั่นคือการสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ มนุษย์ และเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อกำหนดอนาคตของยาเฉพาะบุคคล และเพื่อเร่งการค้นพบวิธีการรักษามะเร็งแบบใหม่ที่ปรับแต่งได้

ยุโรปจำเป็นต้องเตรียมตัวเองให้มีความสามารถเฉพาะตัว มุมมองระยะยาว และธรรมาภิบาลเพื่อเป็นผู้นำและให้ทุนสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยในภาคส่วนยุทธศาสตร์ ด้วยการเรียกร้องล่าสุดสำหรับ “European DARPA” ถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มดำเนินการในทิศทางนั้น

ความเป็นผู้นำด้านการวิจัยที่ควบคุมข้อมูลด้านสุขภาพของสหภาพยุโรป

ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับอำนาจอธิปไตยของยุโรปคือข้อมูล ซึ่งเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่คุณค่าทางเภสัชกรรม มีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาและวัคซีนชนิดใหม่ และจำเป็นต่อการดึงดูดงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยและเทคโนโลยี ‘omics’ จะขับเคลื่อนกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาการรักษา ซึ่งนำไปสู่การบำบัดส่วนบุคคลที่จะปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและส่งผลกระทบต่ออัตราการรอดชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

ความคืบหน้าในการพัฒนา European Health Data Space อาจส่งผลให้มีการประสานงานที่ดีขึ้นสำหรับการทดลองทางคลินิกในระดับสหภาพยุโรป การดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรผ่านการตัดสินใจที่แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น การเข้าถึงข้อมูลเป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมในด้านต่างๆ ของการดูแลสุขภาพ เช่น ในการทดลองทางคลินิก การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเข้าถึงข้อมูลซึ่งสร้างขึ้นจากความไว้วางใจ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับยุโรปในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยี ในแง่ของโปรไฟล์เทคโนโลยี เฟรมเวิร์กโครงสร้างพื้นฐาน และวัฒนธรรม

การระบาดของ COVID-19 ทำให้สุขภาพเป็นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าการลงทุนด้านสุขภาพมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ และด้วยความร่วมมือรูปแบบใหม่ระหว่างภาครัฐและเอกชน ยุโรปสามารถคว้าช่วงเวลาในการสร้างและพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำซึ่งผลิตขึ้นในยุโรป

Olivier Charmeil, EVP, General Medicines, ซาโนฟี่

เอกราชเชิงกลยุทธ์หมายถึงการให้สหภาพยุโรปมีเครื่องมือในการควบคุมเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลัก ๆ และกำหนดลำดับความสำคัญของตนเอง แต่ไม่สามารถเป็นจริงได้หากปราศจากความทะเยอทะยานทางการเมืองในระดับที่เหมาะสมตามที่กำหนดโดยประธานาธิบดีฝรั่งเศสแห่งสภาสหภาพยุโรป ระดับความเสี่ยงและการแบ่งปันการลงทุน ความเต็มใจที่จะรวบรวมทรัพยากร และการดำเนินการร่วมกันระหว่างนโยบายระดับชาติและยุโรป . การระบาดของ COVID-19 ทำให้สุขภาพเป็นศูนย์ แสดงให้เห็นว่าการลงทุนด้านสุขภาพมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ และด้วยความร่วมมือรูปแบบใหม่ระหว่างภาครัฐและเอกชน ยุโรปสามารถคว้าช่วงเวลาในการสร้างและพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำซึ่งผลิตขึ้นในยุโรปสล็อตออนไลน์