วิธีออกแบบวัฒนธรรมบริษัทที่จะดึงดูดพนักงานที่ดีขึ้น

วิธีออกแบบวัฒนธรรมบริษัทที่จะดึงดูดพนักงานที่ดีขึ้น

ในขณะที่ผู้ประกอบการและผู้นำธุรกิจก่อตั้งหรือจัดระเบียบบริษัทใหม่ สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งที่พวกเขาควรทำให้ถูกต้องคือวัฒนธรรมในที่ทำงาน ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับการดำเนินธุรกิจทุกด้านและเป็นตัวขับเคลื่อนที่ทรงพลังต่อความสำเร็จขององค์กรทุกบริษัทมีวัฒนธรรมองค์กร — โดยการออกแบบหรือเริ่มต้น — ซึ่งเป็นบุคลิกเฉพาะขององค์กร กำหนดลักษณะสำหรับบริษัทและกำหนดวิธีการปฏิบัติต่อ

พนักงานและวิธีที่พนักงานควรปฏิบัติต่อกัน ลูกค้า ผู้ขาย และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียด้วยวัฒนธรรมที่มีบทบาทสำคัญในสถานที่ทำงานและผู้ประกอบการมักจะวางทุกอย่างไว้ในบรรทัด สิ่งสำคัญคือต้องออกแบบวัฒนธรรมนั้นอย่างมีกลยุทธ์และมีจุดมุ่งหมาย แทนที่จะปล่อยให้เป็นไปตามโอกาสและปล่อยให้มันพัฒนาไปเอง

ด้านล่างนี้คือหกขั้นตอนที่ผู้นำธุรกิจควรพิจารณา

1. เข้าใจไดนามิก

วัฒนธรรมเป็นถนนสองทาง และแม้ว่าผู้บริหารจะเป็นผู้ออกแบบ แต่พนักงานก็กำหนดและกำหนดรูปแบบวัฒนธรรมผ่านบุคลิกลักษณะและการโต้ตอบในชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความไว้วางใจ ค่านิยมร่วมกัน พฤติกรรมที่แสดงออกมา และเป้าหมายร่วมกัน

วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่บริษัทกำหนดและบังคับใช้กับพนักงาน เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างบริษัทและพนักงาน นอกจากนี้ วัฒนธรรมยังเป็นส่วนขยายของแบรนด์และทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างสภาพแวดล้อมภายในและสถานะภายนอกของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลต่อชื่อเสียงของบริษัท

ด้วยการเกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกล/ไฮบริดมากขึ้น ผู้ประกอบการที่มีกระดานชนวนว่างเปล่าจะมีโอกาสพิเศษในการคิดใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและใช้วิธีใหม่ ๆ ในการเชื่อมต่อที่ส่งเสริมวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนทั่วไปที่ใช้ในการออกแบบวัฒนธรรมควรยังคงเป็นแกนหลักสำหรับวัตถุประสงค์ในการวางแผนและการนำไปปฏิบัติ

ที่เกี่ยวข้อง: วิธีจัดการวัฒนธรรมองค์กรให้ดีขึ้นในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง

2. พัฒนาคำแถลงพันธกิจและค่านิยมหลัก

ผู้นำธุรกิจควรทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารเพื่อพัฒนาพันธกิจและรายการค่านิยมหลักที่รวบรวมวิสัยทัศน์สำหรับบริษัทและรวบรวมหลักการของพวกเขา พันธกิจและค่านิยมหลักของบริษัทควรกำหนดขั้นตอนสำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทและพนักงาน เปิดใช้งานการมีส่วนร่วมของพนักงานในระดับสูง และอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันในทีมที่มีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว

ด้วยการคิดและการพิจารณาอย่างรอบคอบ พันธกิจและค่านิยมหลัก

ของบริษัทควรจะสามารถยืนหยัดผ่านการทดสอบของเวลาได้ อนุญาตให้มีการปรับแต่งเล็กน้อยระหว่างทาง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันโดยมีมาตรฐานระดับสูงและความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

3. ขอความคิดเห็นจากพนักงานและคำติชม

เป็นความคิดที่ดีที่จะขอความคิดเห็น/ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่มีพนักงานที่มีประสบการณ์หลากหลายระดับและอายุงานจากส่วนต่างๆ ขององค์กร เนื่องจากพนักงานคือผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดในแต่ละวัน ข้อมูลเชิงลึกของพวกเขาจึงเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมระยะไกล/แบบผสมผสาน ซึ่งนายจ้างยังคงแสวงหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพวัฒนธรรม

อาจมีเรื่องที่ผู้บริหารคิดว่าไม่สำคัญ แต่พนักงานรู้สึกว่าเป็นประเด็นที่น่ากังวล ในทางกลับกัน พนักงานอาจคิดว่ามีบางสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่ไม่ได้อยู่ในเรดาร์ด้วยซ้ำ นอกจากนี้ การยอมรับจากผู้บริหารเป็นสิ่งสำคัญเพราะพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามค่านิยมเหล่านี้ทุกวันและเป็นตัวอย่างสำหรับทีมและบริษัท

ที่เกี่ยวข้อง: วัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่เวทมนตร์ — ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างมันขึ้นมา

4. รวมค่านิยมหลักเข้ากับวัฒนธรรม

เมื่อกำหนดพันธกิจและค่านิยมหลักแล้ว การติดประกาศในสถานที่สำคัญและหวังว่าพนักงานจะสังเกตเห็นนั้นไม่เพียงพอ ควรรวมเข้ากับวัฒนธรรม การเป็นตัวอย่างเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้บริหารในการแสดงคุณค่าของบริษัท ซึ่งควรสะท้อนให้เห็นในการสื่อสารประจำวัน การประชุม และการมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน การเดินตามคำปราศรัยจะกระตุ้นให้ผู้อื่นเลียนแบบพฤติกรรมและนิสัยที่คล้ายคลึงกันซึ่งช่วยเสริมสร้างและทำให้วัฒนธรรมอยู่ภายใน

เมื่อค่านิยมองค์กรถูกถักทอเป็น DNA ของบริษัทและกลายเป็นองค์กรผ่านโครงการและความคิดริเริ่มที่กำลังดำเนินอยู่ เช่น การสรรหา การว่าจ้าง การเริ่มต้นใช้งาน การสำรวจพนักงาน การฝึกอบรม และการตรวจสอบประสิทธิภาพ จะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมให้มั่นคงยิ่งขึ้นและรักษาไว้ในระยะยาว

5. แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม

บริษัทควรพัฒนาวิธีการแสดงวัฒนธรรมผ่านการกระทำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพนักงานและแสดงหลักฐานว่าบริษัทดำเนินชีวิตตามค่านิยมของตน นอกจากนี้ การใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมเฉพาะยังพูดถึงบริษัทและวัฒนธรรมของบริษัทได้มากมาย

วิธีการบางอย่างอาจรวมถึงการแสดงความซื่อสัตย์โดยทำตามคำสัญญา ฝึกการเป็นผู้นำผู้รับใช้ด้วยการทำงานเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น จัดให้มีโปรแกรมสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่แข็งแกร่งซึ่งรวมถึงความยืดหยุ่น การให้เวลาที่ได้รับค่าจ้างแก่อาสาสมัครในชุมชนเพื่อสร้างความแตกต่างในชีวิต แสดงความห่วงใยและความเห็นอกเห็นใจโดยการสละเวลารับฟังความต้องการและข้อกังวลของพนักงาน และสร้างโปรแกรมการยกย่องที่ให้รางวัลแก่พนักงานที่เป็นแบบอย่างค่านิยมบางอย่างของบริษัท

Credit : เว็บสล็อตแท้ / สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์