ศิลปะแห่งแรงบันดาลใจ

ศิลปะแห่งแรงบันดาลใจ

รูปแบบการคิดเชิงบวกเกี่ยวข้องกับการพูดภาษาเชิงบวก จากมุมมองนี้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราจะคิดสูตรของสำนวนที่เป็นที่รู้จักกันดีได้อย่างไร: “เสียงตะโกนทำให้ต้นไม้เติบโต” เริ่มต้นด้วย เราสามารถลองสิ่งนี้: เสียงตะโกนทำให้ต้นไม้เติบโต พลังและความสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจได้รับการยอมรับในด้านต่างๆ มานานแล้ว การดลใจที่จริงใจไม่เพียงช่วยและรักษาคน ๆ หนึ่งเท่านั้น 

แต่ยังสามารถเติมแรงจูงใจที่สำคัญใหม่ ๆ ได้อีกด้วย น่าสนใจ

ว่าผู้นำใช้เครื่องมือนี้เมื่อใดและอย่างไรสำหรับแนวคิดของความเป็นผู้นำ คือ การจัดการและนำตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี แรงบันดาลใจ หมายถึง แรงบันดาลใจในตนเอง นี่เป็นกรณีที่แม้จะมีความยากลำบากโดยรอบ แต่คน ๆ หนึ่งก็มีพลังที่จะค้นหาแสงและประกายแห่งความหวังในตัวเอง ในช่วงเวลานั้นอาจไม่มีใครสนับสนุนหรือแสดงความมั่นใจในตัวเขา แต่ด้วยพลังอันน่าอัศจรรย์บางอย่าง คนๆ หนึ่งสามารถระลึกได้จากความทรงจำอันมากมายของเขาในขณะนี้ คำพูดให้กำลังใจและแรงบันดาลใจที่มอบให้เขาโดย คนอื่น ๆ ในอดีต ในรัฐนี้ มนุษย์คล้ายกับต้นไม้สายพันธุ์ที่มีความสุขในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีความสามารถในการให้น้ำได้เองเมื่อจำเป็น พลังแห่งแรงบันดาลใจในตนเองจะช่วยให้บุคคลไม่ต้องรอฝนและให้อาหารที่จำเป็นแก่ตนเองเพื่อทำสิ่งใหม่ที่ดีและมีประโยชน์

หากเราพูดถึงรูปแบบการเป็นผู้นำที่ค่อนข้างธรรมดา ซึ่งมีบุคคลหนึ่งเป็นผู้นำผู้อื่น แรงบันดาลใจก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน ผู้จัดการมาตรฐานของทีมมอบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของงานเหล่านี้ และประเมินผลที่ตามมาในกรณีที่ไม่บรรลุผล แจ้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม ภาษาการสนทนาของผู้นำนั้นแตกต่างกัน ผู้นำสงสัยว่าอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังการลดแรงจูงใจของพนักงานที่ครั้งหนึ่งเคยน่ายกย่อง เช่นเดียวกับผู้จัดการทีม ผู้นำไม่สนใจคุณภาพของงานที่ทำหรืองานที่ยังไม่เสร็จ แต่ผู้นำเชื่ออย่างจริงใจว่าเบื้องหลังงานที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือทำงานได้ไม่ดีนั้นมีเหตุผลที่น่ายกย่องและควรค่าแก่การฟัง ท้ายที่สุด โมเดลการจัดการจะแตกต่างกันในระดับความอดทนและความไว้วางใจที่ผู้คนมี ผู้นำมีความอดทนที่จะฟังและอย่างน้อยก็ในระดับของการเอาใจใส่ทางปัญญาเพื่อทำความเข้าใจความเจ็บปวดของพนักงาน เชื่อมั่นในความสามารถของเขาอย่างจริงใจ แรงบันดาลใจที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเรายื่นมือช่วยเหลือและแสดงความมั่นใจต่อบุคคลในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด ผู้นำยอมรับว่าเขาเชื่อในทรัพยากรและชัยชนะโดยการยอมรับบุคคลที่หมดกำลังใจและสูญเสียศรัทธาในตัวเอง

เมื่อมองแวบแรก การสนับสนุนและการเอาใจใส่ในระดับนี้ถือได้ว่าไม่สอดคล้องกับบทบาทอย่างเป็นทางการของผู้นำ อย่างไรก็ตาม วิสัยทัศน์ของความเป็นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญที่นี่ ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ ไซมอน ซิเนกพยายามอย่างสุดหัวใจเพื่อโน้มน้าวใจเราว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นมากกว่าหน่วยงานที่ดำเนินงานด้วยมาตรฐานแรงงานที่เหมาะสม การคุ้มครองสิทธิของพนักงานอย่างเป็นทางการและการปฏิบัติตามแนวโน้มทางกฎหมายเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของพันธกิจหรือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่ผู้บริหารของบริษัทมอบหมายอย่างแท้จริง Sinek อ้างว่าไม่มีเครื่องมือใด 

รวมทั้งสิ่งจูงใจทางการเงิน จะสามารถรับประกันความภักดีของพนักงาน

ที่ยั่งยืนและผลิตภาพแรงงานที่ยั่งยืนได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในมุมมองของเขาคือการสร้างความปลอดภัยทางอารมณ์ในสภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งสำหรับหลาย ๆ คนอาจเป็นเรื่องหรูหราแม้ในชีวิตนอกการทำงาน จากมุมมองนี้ เห็นได้ชัดว่ามีเพียงเงินเดือนที่มั่นคง ตัวบ่งชี้การเติบโตหรือความยั่งยืนทางการเงินของบริษัท และโอกาสในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเท่านั้นไม่ได้สร้างความแตกต่างอย่างมากในระดับอารมณ์สำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วอะไรล่ะที่สร้างความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ให้กับคนๆ หนึ่ง? ความลับคือแรงบันดาลใจ เมื่อบุคคลแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด ทีมและความเป็นผู้นำของเขาจะไม่ถูกตัดสินและตัดสิน แต่เป็นวงกลมที่สนับสนุน เขาจะสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ได้ ตัวบ่งชี้การเติบโตหรือความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและโอกาสในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศไม่ได้สร้างความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงต่อบุคคลเฉพาะในระดับอารมณ์ แล้วอะไรล่ะที่สร้างความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ให้กับคนๆ หนึ่ง? ความลับคือแรงบันดาลใจ เมื่อบุคคลแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด ทีมและความเป็นผู้นำของเขาจะไม่ถูกตัดสินและตัดสิน แต่เป็นวงกลมที่สนับสนุน เขาจะสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ได้ ตัวบ่งชี้การเติบโตหรือความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและโอกาสในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศไม่ได้สร้างความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงต่อบุคคลเฉพาะในระดับอารมณ์ แล้วอะไรล่ะที่สร้างความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ให้กับคนๆ หนึ่ง? ความลับคือแรงบันดาลใจ เมื่อบุคคลแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุด ทีมและความเป็นผู้นำของเขาจะไม่ถูกตัดสินและตัดสิน แต่เป็นวงกลมที่สนับสนุน เขาจะสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ได้

ผู้นำที่แท้จริงอย่าง Zeus มองเห็นทั้งป่าและต้นไม้ บ่อยครั้งที่การเปิดใช้งานความสามารถในการมองเห็นระบบทำให้ผู้คนที่ทำงานด้านการจัดการระงับความสามารถในการมองเห็นและเห็นอกเห็นใจกับบุคคล ราวกับว่าการที่หัวหน้าองค์กรขนาดใหญ่จะสัมภาษณ์ “พนักงานธรรมดา” ในลิฟต์ในตอนต้นของวันทำงานนั้นไม่เหมาะสมและยิ่งกว่านั้นคือการสนใจเหตุผลของการทำงานล่าช้าอย่างแท้จริง คุณนึกภาพออกไหมว่า อาจเกิดขึ้นได้ หาก “หัวหน้าผู้บังคับบัญชา” หยุดในเวลานี้และตั้งใจฟังรายละเอียดของการปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปกครองของพนักงานของ บริษัท อย่างละเอียด และหากเขาแบ่งปันสิ่งนี้แสดงว่าเขากังวลอย่างไรในระหว่างประสบการณ์ที่ไม่ได้วางแผนและเครียด คุณจะพูดอะไรถ้าเขาให้คำให้กำลังใจและยิ้มหนึ่งหรือสองคำ?

Credit : สล็อตยูฟ่า / คืนยอดเสีย / เว็บสล็อตออนไลน์